poniedziałek, 19 grudnia 2016

Ruszam w Nowy Rok! // Move in the New Year!

Już wkrótce przyjdzie czas, aby pożegnać się ze starym rokiem i przywitać z nowym. Jedni czynią to w sposób bardziej rytualny (nowa fryzura, nowa para butów, kolejne postanowienia), innym wystarcza nowy kalendarz. Ja należę do tej drugiej grupy. Kalendarz z piękną, wprawiającą w pozytywny nastrój okładką, to przedmiot, bez którego nie ruszam w Nowy Rok! Tym razem zdecydowałam się na pastelowy papier ScrapBerry's "Scrapberry's Cherished Jewels - Endlessly Romantic", który okazał się doskonałym tłem dla kwiatowych kompozycji. Czy nie robi się Wam przyjemniej na jego widok?

Soon the time will come say goodbye to the old year and welcome the new. Some of us do it in a more ritual (ew haircut, a new pair of shoes, another provision), for others enough new calendar. I belong to the latter group. Calendar with a beautiful, setting in positive mood cover, This object, without which do not move in the New Year! This time I decided on pastel paper ScrapBerry's "Scrapberry's Cherished Jewels - Endlessly Romantic", which proved to be the perfect backdrop for floral compositions. You are not getting better you see this?

Pozdrawiam serdecznie
Regards!Wykorzystałam:
I used:


    

1 komentarz: