środa, 1 czerwca 2016

Z myślą o Dniu Dziecka / Thinking of Children's Day

Chyba nie ma osoby, która nie wiedziałaby, jaki dzień obchodzimy dzisiaj :)
Zatem na naszym blogu nie zabraknie kolorów, pozytywnych emocji i pogodnej atmosfery! To za sprawą albumu, który przygotowałam z myślą o Dniu Dziecka. Wykonałam go z papierów i dodatków ScrapBerry's "Young & Free", które wprost idealnie nadają się do tego typu prac.
Ten album to taki mój powrót, nie tylko do czasów beztroskiego dzieciństwa, ale także do początków mojej przygody ze scrapbookingiem - to od albumów rozpoczęła się moja wielka, papierowa podróż.
W ostatnich latach trochę mniej uwagi poświęcam tego typu pracom, ale skrzętnie gromadzę wszystko, co może się przydać do ich tworzenia. A gdy nadchodzi TEN CZAS, wyciągam wszystkie skarby z zakamarków i... następuje trudny proces decyzyjny - co użyć, a co ponownie schować do szuflady. Ja najchętniej użyłabym wszystkiego, ale przecież w albumie muszą jeszcze zostać miejsca na zdjęcia! Zatem tym razem ograniczyłam się niemal wyłącznie do grafik wyciętych z arkuszy Scrap Berry's: "A Special Day", "Let's Take A Trip", "Lots To Do", serwetkowych wycinanek z wykrojnika Primy, (możecie go kupić w przedsprzedaży) oraz garści guzików. W mojej pracy wykorzystałam także napisy z zestawów stempli Scrap Berry's: "To my Best friend" i "Wonderful Day", które są świetnym uzupełnieniem kolorowych kompozycji.

I think, there is no person, who wouldn't know, what day we celebrate today ;)
So on our blog is a lot of colors, positive emotions and good atmosphere! Such is the album, which I prepared thinking about of Children's Day. I made it with papers and additives Scrap Berry's "Young & Free", which are perfectly suited for this type of work.
This album is my return, not only to the days of carefree childhood, but to the beginning of my adventure with scrapbooking, too - albums began my great, paper travel.
In recent years, a little less attention to put on this type of work, but carefully collects all, what might need to create them. And when it is THIS TIME, I pull out all the treasures of the recesses and... followed by the difficult process of decision - what to use, or which again hidden in a drawer. I would use most of all, but photos must take place in album yet! So this time limited everything almost to the graphic cut from the sheets Scrap Berry's: "A Special Day", "Let's Take A Trip", "Lots To Do", cut-outs from Prima die, (You can buy it pre-sale) and a handful of button. In my work I used subtitles with sets of stamps Scrap Berry's: "To my Best friend" and "Wonderful Day", which are a great addition to color composition.


Mam nadzieję, że oglądając zdjęcia, chociaż na chwilę poczuliście się na powrót dziećmi, zatem życzę Wam wszystkiego najlepszego!

I hope that watching images, even for a moment you felt the return of children, so I wish you all the best!


Użyłam:
I used:

      
   
   
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz