poniedziałek, 15 maja 2017

Szkatułka na skarby / A casket for treasueres

Witajcie!

Hello everyone!


Przez długi czas zastanawiałam się w jaki sposób wykorzystać piękny arkusz "Deco Charms" z kolekcji "Cherished Jewels" od Scrapberry's. Zupełnie nie pasował mi na kartkę, na notes tym bardziej, gdyż ozdoby kwiatowy wzór jest w poziomie, na czekoladownik zaś było go trochę szkoda... Zresztą sami dobrze wiecie, jak to jest wzdychać do jakiegoś papieru i nie być w stanie go pociąć ;)
Odpowiedź pojawiła się sama, gdy w moje ręce trafiło pewne niepozorne pudełko, które postanowiłam przemienić w szkatułkę na skarby małej, eleganckiej damy. Nożyczki poszły w ruch! Nie mogło zabraknąć różu, więc użyłam również arkuszy "Precious Gems" i tyłu "Tags Romance Tiaras" z tego samego zestawu.

For a long time I was wondering how to use the beautiful "Deco Charms" sheet from the "Cherished Jewels" collection from Scrapberry's. It did't fit to the card, nor on the notebook, because the floral pattern on the paper is horizontally. The option with chocolatebox also fell off... Anyway, you know best how it is to sigh into some paper and not be able to cut it off ;)
The answer came by itself, when some inconspicuous box came into my hand, which I decided to turn into a treasure casket for a small, elegant lady. Scissors went in motion! There was no shortage of pink, so I also used the sheets "Precious Gems" and the back of "Tags Romance Tiaras" from the same set.

Ostatecznie okazało się, że poniosła mnie nieco fantazja i wzór na papierze został dosyć mocno zakryty poprzez bogatą kwiatową kompozycję, lecz gdyby nie ten wzór, to nie zrodziłaby się w ogóle idea stworzenia czegoś takiego, a przecież to właśnie pomysły i inspiracje są tutaj najważniejsze!
Czegoś mi wciąż w szkatułce brakowało... Okazało się, że chodziło tutaj o brak nóżek! Raz dwa nadrobiłam ten mankament korzystając z masy soft i silikonowych foremek.
Najsłodszym akcentem dopełniającym całości okazała się naklejka na piance 3D z kolekcji "Little Girl" od firmy Mambi z napisem "sassy GIRL"! Jest urocza! Zachwycam się tymi cudnymi naklejkami.

Finally, it turned out that I was a bit fancy and the pattern on paper was covered pretty heavily by a rich floral composition, but if it weren't this pattern then the idea of creating something like that would not be born, and yet it is the ideas and inspirations that are most important here!
Something was still missing in my casket... It turned out that there was a lack of legs! I made up this mistake, using soft mass and silicone molds.
The sweetest accent of the whole was the 3D foam sticker from the collection "Little Girl" from Mambi with the words "sassy GIRL"! It is so cute! I adore these wonderful stickers.
 

Miłego dnia i do zobaczenia!
Have a nice day and see you soon!
Erita


Materiały / Supplies:

   

3 komentarze: