piątek, 6 maja 2016

Tabliczka na karteczki samoprzylepne / plate on sticky notes

Witajcie!
Dziś zapraszam do wspólnej zabawy przy tworzeniu małego drobiazgu, który pomoże zapominalskim. Często o czymś zapominacie? Ja notorycznie! Jeśli czegoś sobie nie zanotuję, to na bank zapomnę. Całą przestrzeń wokół siebie mam upstrzoną karteczkami post-it. Stąd moja dzisiejsza propozycja - tabliczka na karteczki samoprzylepne. Przyda się? Jasne, że się przyda! Jeśli nie Wam, to możecie sprezentować komuś zapominalskiemu (ja myślę o umieszczeniu tej ozdoby w pokoju córek;) ).
Zaczynajmy!

Hello!
Today I invite you to have fun while creating a small little thing that will help forgetful. Often you forget about something? I am notorious! If something will not record, I surely forget. All the space around me, I dotted with sticky notes. So, this si my present idea - plate on sticky notes. Will be usefull? Sure, it will be useful! If not you, can to give to someone forgetful (I think about my daughters;) )

Materiały i narzędzia:
Materials and tools:


1. Prostokątny kawałek sklejki - mój ma wymiary 23 x 13 cm (jeśli nie macie sklejki, możecie użyć grubszej tektury);
2. Farba akrylowa w jasnym kolorze;
3. Papier ścierny;
4. Papiery do scrapbookingu, można wykorzystać większe ścinki. W mojej pracy użyłam Scrapberry's - Young & Free;
5. Grafika lub zdjęcie - ja wykorzystałam Scrapberry's Young & Free (Cards) Lots To Do;
6. Wykrojnik w kształcie rozety lub wycinanki;
7. Pół arkusza papieru wizytówkowego;
8. Ścinki papieru czerpanego w kolorze zielonym i różowym (lub grubszego kartonu);
9. Ulubione wykrojniki w kształcie listków oraz motyla (mogą być także dziurkacze);
10. Jeśli wykrojniki, to oczywiście maszynka
11. Maska - ja użyłam Scrapberry's - Mini hearts;
14. Mata do cięcia, metalowa linijka, nożyk;
15. Nożyczki, pędzelek
16. Klej;
17. Klips do papieru (ew. taśma magnetyczna);
18. Bloczek karteczek post-it.

1. A rectangular piece of plywood - my has dimensions 23 x 13 cm (you can use thicker cardboard);
2. Acrylic paint in bright color;
3. Sandpaper;
4. Scrapbook paper, you can use more cuttings. I used Scrapberry's - Young & Free;
5. Graphics or photo - I used Scrapberry's Young & Free (Cards) Lots To Do;
6. Die shaped rosettes or scraps;
7. Half a sheet of bright paper;
8. Shredded paper handmade in green and pink.
9. Favorite dies in the shape of leaves and butterflies (can also be punches);
10. If dies, BigShot or different machine of course.
11. Mask - I used Scrapberry's - Mini hearts;
14. Cutting mat, metal ruler, knife;
15. Scissors, brush;
16. Glue;
17. Paper clip (or. Magnetic tape);
18. Pulley post-it notes.

Jak wykonać?
How to make?

1. Sklejkę trzeba lekko oszlifować papierem ściernym, a następnie pomalować krawędzie i kanty farbą akrylową.
2. Z jednego arkusza papieru wycinamy prostokąt o wymiarach mniejszych o 0,5 cm od wymiarów sklejki. W moim przypadku będzie więc 22,5 x 12,5 cm. Przyklejamy do sklejki.
3. Za pomocą maski nanosimy delikatny wzorek w kilku miejscach blisko krawędzi.
4. Z papieru w kontrastowym kolorze wycinamy dwie rozety i umieszczamy je w pracy po przeciwległych brzegach. Oczywiście, nie musimy ich umieszczać w całości.

1. Plywood you need to slightly sanded, and then paint the edges with acrylic paint.
2. Cut out a rectangle of 0.5 cm smaller than the dimensions of the plywood. In my case it will be 22.5 x 12.5 cm. Glued to plywood.
3. Using a mask apply a delicate pattern in several places near the edge.
4. With the paper in a contrasting color, cut two rosettes and place them at work on opposite edges. Of course, we do not have their place in the whole.


5. Grafikę i karteczki post-it umieścimy na podkładkach z papieru wizytówkowego - będą przez to bardziej wyraźne. Wymiary prostokątów są powiększone o 0,5 cm.

5. Graphic card and post-it put on pads of bright paper - are therefore more pronounced. The dimensions of the rectangles are increased by 0.5 cm.


6. Przyklejamy grafikę oraz karteczki do sklejki.

6. Glue sticky notes and graphic to the plate.



 7. Teraz ozdabiamy całość, wykorzystując to, co lubimy;)
Ja chciałam uzyskać trójwymiarową formę, więc dodałam różę Primy oraz kwiatki z nadrukiem Kesi'art, o których pisałam Wam już w poprzednim moim poście. Dodatkowo dokleiłam motyla oraz spinacz do papieru ozdobiony kokardką.

8. Klips, który zapięłam na górnej krawędzi, umożliwia powieszenie całości. Oczywiście, jeśli przykleicie od spodu taśmę magnetyczną, zawieszka stanie się magnesem, np. na lodówkę.

7. Now we decorate a whole, using what we like;)
I wanted to get a three-dimensional form, so I added a flower Prima rose and flowers imprinted Kesi'art, about which I wrote already in my previous post. Additionally, I stuck on a butterfly and a paper clip decorated with a bow.
8. The clip, which is zipped to the upper edge allows the hanging entirety. Of course, if you stick the bottom of the magnetic tape, the plate becomes a magnet. For fridge, example.


Tak doszliśmy do szczęśliwego końca ;)

So we have come to a happy end;)





Mam nadzieję, że Wam również udało się stworzyć piękne oprawy na karteczki samoprzylepne. Być może dzięki nim życie stanie się łatwiejsze. Z całą pewnością - piękniejsze!

I hope that you also managed to create a beautiful fixture on sticky notes. Maybe it life becomes easier. Certainly - beautiful!


Wykorzystałam:
I used:

        

2 komentarze: